Zgodovina

Nogomet, kot najpomembnejša obrobna stvar na svetu, se je v skromnem obsegu v Slivnici igral že pred 2. svetovno vojno. Organiziranost nogometa v Slivnici je bila vseskozi povezana z aktualnimi društvi. Tako se je pred vojno napredna mladina zbirala v sokolskem društvu, po vojni pa v Telovadnem aktivu (ustanovljenem leta 1947), ki se je leta 1948 preimenoval v Telovadno društvo Slivnica, leta 1951 pa v DTV Partizan Slivnica. Osnovni namen vseh društev je bilo razvijanje splošne telesne vzgoje, ki je takrat vključevala gimnastiko, odbojko, nekatere atletske discipline, sankanje in smučanje. Šele po letu 1960 sta v okviru društva zaživeli šahovska in nogometna sekcija. Priprave na ustanovitev nogometnega kluba so potekale od leta 1959 do leta 1962, ko je bil klub uradno ustanovljen.

V petdesetih letih se je aktivneje in organizirano igranje nogometa najprej pričelo v osnovni šoli, ki pa za to ni imela ustreznega igrišča. Športni delavci TVD Partizana Slivnica, pod vodstvom takratnega predsednika Ferda Vaupotiča, so na zemljišču, ki jim ga je odstopil Vzgojni zavod Slivnica, v letih 1961 in 1962 zgradili novo nogometno igrišče pri slivniškem gradu. Šele na tej osnovi je bil lahko v letu 1962 ustanovljen nogometni klub. Z izgradnjo nogometnega igrišča in ustanovitvijo nogometnega kluba so bili v letu 1962 podani pogoji za pričetek rednega strokovnega dela s pionirsko, mladinsko in člansko ekipo. Na predhodni osnovi se je klub lahko že leta 1962 z vsemi selekcijami vključil v redno tekmovanje tekmovalnega sistema Nogometne podveze Maribor. Strokovno delo v klubu je slonelo na Ferdu Vaupotiču, Janku Žaliku, Francu Arnušu in drugih.

Po sedmih letih igranja v podzvezni ligi se je članska ekipa uvrstila v vzhodno consko ligo, predhodnico kasnejše druge A oziroma kasneje tretje lige Slovenije. Sadovi trdega in vztrajnega dela so se poznali kaj kmalu, saj se je članska ekipa v sezoni 1970/71 uvrstila v prvo slovensko ligo, kar predstavlja največji dosežek slivniškega nogometa. V slovenski nogometni ligi so za Slivnico igrali Avguštin, Breznik, Dimc, Ivan Furh, Jakopin Kac, Kobale, Kočev, Korenjak, Bruno Kremavc, Franc Kremavc, Markovič, Stanko Oder, Pavlin, Pečnik, Pipenbaher, Potočnik, Alojz Rajtmajer, Rajzman, Repec, Rojko, Slavič, Slemenšek, Verbič in Virt. Trenerji so bili Nežmah, Pšajd in Vaupotič. Žal pa je NK Slivnica v prvi slovenski ligi igrala le eno sezono, saj je bilo tekmovanje za klub prevelik finančni zalogaj, posledično pa se klub tudi z igralskim kadrom ni mogel kosati z drugimi, bogatejšimi klubi.

Izpad NK Slivnica iz prve slovenske lige je za daljše obdobje zaustavil napredek slivniškega nogometa. Po izpadu so namreč mnogi igralci svojo nogometno kariero nadaljevali v večjih mariborskih in okoliških klubih. NK Slivnica je svojo tekmovalno pot nadaljeval z večjimi ali manjšimi uspehi v conski ligi in kasneje ponovno v medobčinskih ligah Mariborske nogometne zveze. V obdobju po letu 1992 se je NK Slivnica soočil z novim problemom. Po preselitvi Vzgojnega zavoda Slivnica iz gradu v nove prostore (in s tem zaprtju gradu), je klub praktično ostal »na cesti«. Le nekaterim največjim zanesenjakom in prijateljem kluba gre zahvala, da so v grajski kapeli uredili zasilne garderobe, sanitarije in tuše, pridobili elektro in vodovodni priključek ter zgradili tribuno za približno 100 gledalcev.

Ob uspehih slovenske nogometne reprezentance in ob vedno večji popularizaciji nogometa v svetu je v letu 1998 tudi v NK Slivnica dozorela ideja o potrebi po ustanovitvi šole nogometa, v katero bi vključili tiste najmlajše. Na pobudo bivšega igralca in trenerja kluba g. Stanka Odra je bila ustanovljena šola nogometa, v kateri je najprej delovala selekcija dečkov do 10 let, kasneje pa so se formirale še selekcije dečkov do 8, 12 in 14 let ter mladincev. V šolo nogometa je bilo v posamezni sezoni vključenih tudi nad 100 dečkov v starosti od 6 do 16 let, pa tudi nekaj deklic.

Usmerjenost v delo z mladimi se kaže tudi v tem, da klub že od leta 1999 organizira Lukov memorial, v spomin na mladega nadebudnega člana Luko Rajtmajerja, ki je bil eden prvih vaških otrok, ki se je vključil v šolo nogometa, a je žal tragično preminil v prometni nesreči

Rezultati reorganizacije kluba ter načrtnega, resnega in kvalitetnega dela v nogometni šoli in s člansko ekipo so bili kmalu vidni. Z angažiranjem trenerjev iz lastnih vrst (Alojz Rajtmajer, Maksimiljan Rojko in Miran Tomažič Šeruga) je članska ekipa dosegla takšen napredek, da se je v tekmovalni sezoni 2003/2004 iz II. uvrstila v I. medobčinsko ligo MNZ Maribor, kar predstavlja največji uspeh kluba po uvrstitvi v prvo slovensko ligo. Uspeh so dosegli Miran Tomažič Šeruga (trener), Andrej Auda, Boštjan Auda, Branko Cesar, Gorazd Domadenik, Gregor Fajfar, Boštjan Ferlič, Jošt Hren, Simon Kocijančič, Borut Jug, Tomi Lavrič, Matic Lilek, Aleš Oder, Peter Ozimič, Mitja Petrač, Gregor Režonja, Marko Rezar, David Šalamija, Silvester Šnofl, Igor Šnuderl, Danilo Štangler, Uroš Tomažič, Denis Vigec, Ladislav Vindiš in Dejan Volk.

Zadnji večji uspeh je zabeležila članska ekipa v sezoni 2018/2019, ko so napredovali v 1.MNZ brez poraza, v svojih vrstah pa so imeli tudi najboljšega strelca lige Aljaža Breznika.

Ta eden izmed redkih primerov, da ekipa ostane neporažena skozi celotno prvenstvo je uspelo trenerju Tomažiču Urošu in igralcem Živan Gagović, Tomaž Crnjac, Primož Rojko, Aleš Razboršek, Aljaž Breznik, Matic Leskovar, Uroš Kugl, Mitja Trstenjak, Timi Jurič, Iztok Pišek, Jure Pristovnik, Tilen Herga, Aljaž Pevec, Žan Rajšp, Dani Lovrenčič, Marsel Meško, Simon Volmut, Matjaž Pušnik, Sašo Fošnarič, Dalibor Tadić, Zvone Gašparšič, David Strašek, Grega Janžič, Andrej Auda, Robert Leitinger

Ob tekmovalnih uspehih so simpatizerji in člani NK Slivnica v zadnjih letih vložili mnogo napora za posodobitev športne infrastrukture na igrišču v Slivnici.

V zadnjih 10 letih so člani kluba uspeli zgraditi razsvetljavo igrišča ter v premičnih kontejnerjih urediti garderobe in sanitarije za igralce in sodnike, pisarniška prostora za delegata, klubski prostor, pomožni prostor za hišnika in sanitarije za gledalce.

V parku ob gradu se je v sklopu našega kluba zgradilo igrišče za odbojko, postavila so se igrala ter klubski prostori so se ogradili z ograjo. Pri tem gre velika zahvala občini Hoče – Slivnica in številnim sponzorjem za finančno pomoč, brez katere navedenih pridobitev ne bi bilo. V bližnji prihodnosti pa je 1.načrt v klubu izgradnja pomožnega igrišča.

91765833_2968559339870034_7314913725582934016_o
« 1 of 7 »