OŠ FLV

OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA VUKA

Korenine osnovne šole Franca Lešnika Vuka iz Slivnice segajo v leto 1750.

Poučevanje je potekalo v Nemškem jeziku za manjšo skupino 5 do 9 učencev.

Prvi pouk se pa je začel leta 1811 v Bregantovi hiši 9, kjer je takratni organist Rathay poučeval 40 učencev. Šolanje je bilo prostovoljno in do leta 1818 je šolo obiskovalo že 120 otrok.

Šola je bila enorazrednica do leta 1854, leta 1855 je postala dvorazrednica, leta 1874 trorazrednica, leta 1902 pa že štirirazrednica .

Prva šolska stavba je bila zgrajena 4.11.1900.

Leta 1927 je bila šola razširjena v petrazredni, leta 1933 v šestrazredni, 1937 v sedemrazredni pouk.

Leta 1964 je bila stara stavba obnovljena in zgradil se je prvi prizidek, šolo pa je v treh izmenah obiskovalo 447 učencev.

Marca 1965 so šolo poimenovali po padlem borcu NOB, domačinu iz Orehove vasi, ki je padel na Planici nad Framom leta 1944, star komaj 20 let.

Leta 1965 se je začela gradnja zunanjih igrišč in igrišče je dobilo leta 1972 asfalt, ko so asfaltirali krajevne ceste v sklopu prve organizacije motocrossa. Drug prizidek se pa je izvajal v letih od 1975 do 1977.