Author
wpadmin

Ogled Ljudskega vrta

Igralcem NŠ Hoče Slivnica smo za božično presenečenje odpeljali na ogled “svetega stadiona” LJUDSKI VRT…. Vsi prisotni so lahko preizkusili igrišče, na katerem [...]